ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΕΜΠΙΠ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΕΜΠΙΠ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Παροχή pro bono μεταφραστικών και συναφών υπηρεσιών επί συμβάσει για την υποστήριξη του έργου του Συλλόγου Ασθενών και Φροντιστών με Πνευμονική Υπέρταση

ΑΘΗΝΑ, 25/2/2022 — Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με τον εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό «Σύλλογο Ασθενών και Φροντιστών με Πνευμονική Υπέρταση» (https://hellenicph.org/) για την υποστήριξη της καταλυτικής τους συμβολής και στήριξης των ασθενών με πνευμονική υπέρταση.

Ο Σύλλογος είναι ενεργός στη συνηγορία των ασθενών, στον συντονισμό της περίθαλψής τους στο εξωτερικό και στην προώθηση κλινικών μελετών για τη βελτίωση του προσδόκιμου ζωής. Είναι μια δράση ασθενών για ασθενείς προκειμένου να βελτιωθεί η αντιμετώπιση της πάθησής τους και η ζωή τους. Η πάθηση επηρεάζει ετησίως περίπου 30 άτομα.

Ως γενικότερος στόχος της συνεργασίας αυτής ορίζεται η αρωγή στα μέλη του Συλλόγου που αναγκάζονται να μεταβούν στο εξωτερικό για θεραπείες και να προσκομίσουν όλα τα σχετικά δικαιολογητικά μεταφρασμένα στην ελληνική προς υποβολή στον ΕΟΠΥΥ. Η αρωγή περιλαμβάνει επίσης τη μετάφραση ή/και, πρωτίστως, την επιμέλεια άλλου σχετικού υλικού που αφορά τη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου σε έρευνες και κλινικές μελέτες.

Υπενθυμίζεται ότι το κόστος της μετάφρασης επί του παρόντος δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ αν και υψίστης σημασίας για την περίθαλψη ασθενών στο εξωτερικό. Η ΠΕΕΜΠΙΠ στηρίζει κάθε προσπάθεια ευαισθητοποίησης, ώστε να αλλάξει αυτή η πολιτική.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Σύλλογο Ασθενών και Φροντιστών με Πνευμονική Υπέρταση μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία: https://hellenicph.org/.

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.