Χρήσιμα Έντυπα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΑ!

Ο χρήσιμος οδηγός της Chris Durban μεταφρασμένος στα Ελληνικά με την υποστήριξη της ΠΕΕΜΠΙΠ.

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οδηγός της ΠΕΕΜΠΙΠ με πολύτιμες συμβουλές για να προετοιμάσετε το υλικό σας σωστά πριν τη μετάφρασή του.

FIT EUROPE – JOIN AN ASSOCIATION

Φυλλάδιο της FIT Europe με τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι μεταφραστές ως μέλη των αντίστοιχων Ενώσεων.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς θέτει τα πρότυπα άσκησης και προαγωγής του μεταφραστικού επαγγέλματος, καθώς επίσης της συναδελφικότητας και αλληλεγγύης, με τα οποία είναι επιθυμητό να συμμορφώνονται όλα τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους, δεδομένου ότι η ΠΕΕΜΠΙΠ αποτελεί επαγγελματική ένωση υψηλών προτύπων και προδιαγραφών.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Αναγνωρίζοντας ότι οι μεταφραστές λειτουργούν ως μεσολαβητές μεταξύ ανθρώπων και λαών και με την ιδιότητά τους αυτή αναλαμβάνουν σημαντική ευθύνη όσον αφορά τη συνεννόηση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και την ύπαρξη ανάγκης για την εδραίωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και υπευθυνότητας με τους αποδέκτες γλωσσικών υπηρεσιών, η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου εξέδωσε για τα μέλη της τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΞΓΜΔ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Πήρες το πτυχίο σου στη μετάφραση; Συγχαρητήρια! Μάθε πώς μπορεί η ΠΕΕΜΠΙΠ να σε βοηθήσει στα πρώτα σου βήματα στην αγορά εργασίας.

ΠΡΟΦΙΛ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΕΜΠΙΠ

Διαβάστε πληροφορίες για την ΠΕΕΜΠΙΠ και τις βασικές δράσεις της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ AVTE

Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Ενώσεων Μεταφραστών Οπτικοακουστικής Μετάφρασης (AudioVisual Translators Europe – AVTE) σχετικά με το τοπίο της οπτικοακουστικής μετάφρασης στην Ευρώπη (έκδοση Ιαν. 2021, γλώσσα: αγγλικά).

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.