Διά βίου εκπαίδευση

Πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευση

Στο πλαίσιο της ανάγκης και υποχρέωσης των επαγγελματιών μεταφραστών για διά βίου εκπαίδευση βάσει του μεταφραστικού προτύπου ISO 17100 και με γνώμονα τη διεύρυνση των γνώσεων και την ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των μελών της, η ΠΕΕΜΠΙΠ έχει διαμορφώσει και υλοποιήσει, από το 2014, ένα δομημένο και πλήρες πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Continuous Professional Development – CPD), με το οποίο διασφαλίζεται η διαρκής εξέλιξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μελών της.

Το πρόγραμμα ευθυγραμμίζει το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουν τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ με τις απαιτήσεις άλλων επαγγελματικών οργανισμών και της αγοράς. Επιπλέον παρέχονται πιστοποιητικά παρακολούθησης, τα οποία κατατίθενται σε φορείς ή εταιρείες, ενώ επίσης τηρείται σχετικό αρχείο για τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Το Πρόγραμμα CPD της ΠΕΕΜΠΙΠ συνδυάζει διάφορες μαθησιακές μεθόδους, όπως συνέδρια, εργαστήρια, επαγγελματικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, ανταλλαγή ιδεών κ.ά., στόχος των οποίων είναι η βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών-μελών. Τα Τακτικά μέλη της Ένωσης καλούνται να συμπληρώνουν, βάσει του πολυεπίπεδου προγράμματος, 18 διδακτικές μονάδες κάθε τρία έτη, για να θεωρηθούν «Εξελισσόμενοι μεταφραστές».

Ενδεικτικά, η ΠΕΕΜΠΙΠ διοργανώνει από Σεπτέμβριο έως Ιούνιο σειρά σεμιναρίων, ηλεκτρονικών και μη, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών. Οι εισηγητές είναι διακεκριμένοι στο αντικείμενό τους συνάδελφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και άλλοι, εξειδικευμένοι επαγγελματίες κάθε θεματικής. Τα σεμινάρια παρέχονται κατά βάση δωρεάν στα Τακτικά μέλη της Ένωσης, ενώ τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο πραγματοποιούνται σεμινάρια ανοιχτά και στα Πάρεδρα μέλη.

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.