Στις 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 14.00, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών», το οποίο, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 66 προβλέπει την κατάργηση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας «με στόχο την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την ταχύτητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες» και τη σύσταση Σώματος Πιστοποιημένων Μεταφραστών υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Με ανύπαρκτη αιτιολογική έκθεση, διατείνεται ότι ακολουθεί τα συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Αδικαιολόγητοι περιορισμοί, ασαφές πλαίσιο, εκτενείς κυρώσεις, υποτίμηση του επαγγέλματος, παρέμβαση στη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, προνομιακές διατάξεις, και μια αντίληψη ότι βρισκόμαστε στην προτεχνολογική, προψηφιακή εποχή (όχι ως προς τη μηχανογράφηση, αλλά ως προς την ίδια την εκτέλεση της εργασίας).

Η ΠΕΕΜΠΙΠ υπέβαλε τα σχόλιά της (http://www.opengov.gr/ypex/?p=605#comment-459) με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους 2.000 και πλέον πτυχιούχους μεταφραστές και τους συναδέλφους που υπηρετούν σε θέσεις ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων προκειμένου να θίξει τα ιδιαίτερης φύσης ζητήματα που ανακύπτουν μέσα από την κατάργηση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας και τη δημιουργία αυτού του νέου Σώματος Πιστοποιημένων Μεταφραστών, το οποίο έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με κατοχυρωμένα δικαιώματα των πτυχιούχων μεταφραστών. Όσο και αν στηρίζουμε τους συμβεβλημένους μεταφραστές της Μεταφραστικής Υπηρεσίας στον δικό τους αγώνα για εργασιακή ασφάλεια, άλλο τόσο δεν θα επιτρέψουμε την αντιμετώπιση που βιώσαμε το 2008.

Από την εμπειρία μας κρίνουμε ότι το νέο σχήμα δεν πρόκειται να αποτελέσει λύση για «την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την ταχύτητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες», ότι θα παρουσιάσει προβλήματα όσον αφορά τον έλεγχο και την ποιότητα όπως και το προηγούμενο σύστημα, και ενδεχομένως να δημιουργήσει ζητήματα τόσο για τους πολίτες όσο και τον ίδιο τον δημόσιο μηχανισμό, ακόμα και νομικής φύσης. Ως ένωση που δημιουργήθηκε από πτυχιούχους μεταφραστές και δραστηριοποιείται για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, πιστεύουμε ότι μια τέτοια ρύθμιση θα έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο σε ολόκληρο τον ελληνικό μεταφραστικό κλάδο και ως εκ τούτου θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τη βιώσιμη εργασία των συναδέλφων μας, την ανάδειξη της αξίας του Ελληνικού Πανεπιστημίου και την αναγνώριση του επαγγέλματός μας.

Το ΔΣ της ΠΕΕΜΠΙΠ
01/09/2020