Εργάζεστε ήδη στον μεταφραστικό τομέα (ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιωτικός και δημόσιος τομέας);

Επωφεληθείτε των προνομίων που απολαμβάνουν τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ.
Αίτηση εγγραφής τακτικού μέλους

Είστε φοιτητής ή απόφοιτος μετάφρασης πτυχιακού επιπέδου;

Θέλετε να λάβετε καθοδήγηση στα πρώτα βήματά σας στην αγορά εργασίας;
Αίτηση εγγραφής πάρεδρου

Τακτικά μέλη

Πάρεδρα μέλη