Η ΠΕΕΜΠΙΠ

Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT (Fédération Internationale des Traducteurs/International Federation of Translators),
της EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association),
της AVTE (AudioVisual Translators Europe)
και του ΣΕΓΕ (Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας).