Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΛΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μέλος του ΔΣ από το 2018 και τωρινός Πρόεδρος της ΠΕΕΜΠΙΠ.

Υπεύθυνος για την προβολή και τη στρατηγική κατεύθυνση της ΠΕΕΜΠΙΠ και την αντιπροσώπευση της Ένωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διαχειριστής της ιστοσελίδας και εκπρόσωπος του ΔΣ στην ομάδα mentoring.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πρόεδρος της ΠΕΕΜΠΙΠ από το 2008 και τωρινή Αντιπρόεδρος.

Υπεύθυνη για την προβολή της ΠΕΕΜΠΙΠ και των μελών της και για τη στρατηγική κατεύθυνση της Ένωσης.

Ταμίας της FIT Europe από το 2014.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΦΡΙΔΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Υπεύθυνη για την οργάνωση, την τήρηση αρχείου και την επικοινωνία με τα μέλη της Ένωσης.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ

Υπεύθυνη για τη διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης, των συνδρομών και των δωρεών, καθώς και για τις εγγραφές και την καθοδήγηση νέων Πάρεδρων, Ομότιμων και Τακτικών μελών.

ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΜΕΛΟΣ – MEDIA MANAGER

Υπεύθυνη για τη διαχείριση του ιστολογίου και της ιστοσελίδας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της διοργάνωσης των webinar.