Στο πλαίσιο της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί Workshop με θέμα:

“∆οκιµαστικά για την αξιολόγηση και την επιλογή µεταφραστών”

Πώς αντιμετωπίζουμε και τι προσέχουμε όταν καλούμαστε να μεταφράσουμε ένα δοκιμαστικό για μια μεταφραστική εταιρεία, με στόχο να εξασφαλίσουμε μια μελλοντική συνεργασία;

Το εργαστήριο απευθύνεται σε νέους μεταφραστές και φοιτητές μετάφρασης.

Ομιλήτρια: Δήμητρα Σταφυλιά, μεταφράστρια
Συντονισμός: Ντίνα Τυροβολά, μεταφράστρια