Ανακοίνωση σχετικά με το ζήτημα της μετάφρασης για την υπόθεση Novartis