Το Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής που ξεκίνησε το 2009 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής (1-6 μήνες) κοντά σε έναν/μία έμπειρο/η επιχειρηματία άλλης χώρας (επιχειρηματία υποδοχής), ενώ ο/η νέος/α επιχειρηματίας χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πλέον, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επιβάλλει η πανδημία, υπάρχει και η δυνατότητα για εξ αποστάσεως συνεργασία για 1-3 μήνες.Για τη συμμετοχή δεν υπάρχει όριο ηλικίας, ενώ η δραστηριότητα των συμμετεχόντων μπορεί να υπάγεται σε οποιονδήποτε κλάδο. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα είναι ανοικτό τόσο σε συναδέλφους ιδιοκτήτες μεταφραστικών γραφείων ή ατομικών επιχειρήσεων, όσο και σε πτυχιούχους μεταφραστές που σκοπεύουν να κάνουν τα πρώτα βήματα στον εργασιακό χώρο ως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ως νέοι επιχειρηματίες (New Entrepreneurs), εάν:

  • Σχεδιάζετε να ξεκινήσετε μία επιχείρηση βάσει ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου.
  • Έχετε ξεκινήσει τη δική σας επιχείρηση εντός της τελευταίας τριετίας.

Οι συνάδελφοι που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά για περισσότερα από 3 χρόνια μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα ως έμπειροι επιχειρηματίες (Host Entrepreneurs) και να φιλοξενήσουν στην επιχείρησή τους κάποιον/α νέο/α επιχειρηματία άλλης Ευρωπαϊκής χώρας. Βασική προϋπόθεση σε αυτή την περίπτωση είναι η επιχείρηση να διαθέτει γραφεία.

Το πρόγραμμα συντονίζουν σε κάθε χώρα της ΕΕ ενδιάμεσοι φορείς που έχουν επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λειτουργούν ως τοπικά σημεία επαφής.

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας, είναι ένα από τα τοπικά σημεία επαφής για το πρόγραμμα στην Ελλάδα με συντονίστρια του προγράμματος τη συνάδελφο, Αλίκη Αναγνώστη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα:

ή γραφτείτε στο δωρεάν e-course που έχει αναπτύξει ο οργανισμός μας: https://academy.akep.eu/course?courseid=erasmus-entrepreneurs

Περισσότερες πληροφορίες: eye@akep.eu