Μπογιατζής Γεώργιος (αρ. μητρώου: 21)


Διεύθυνση:

Οδός: Δημοτσελίου
Αριθμός: 54
Πόλη: Αγρίνιο
Τ.Κ.: 30131
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2641045313
Κινητό: 6945023956
Email: mkatrans@hotmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.mka.com.gr

Εξειδικεύσεις:

Πτυχία:

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Boyatzis George (registration number: 21)


Διεύθυνση:

Number: 54
City: Agrinio
Postal Code: 30131
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2641045313
Mobile: 6945023956
Email: mkatrans@hotmail.com
Website: http://www.mka.com.gr

Specialisations:

Degrees:

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top