Αρχική|Ευφροσύνη Αλογάριαστου

Αλογάριαστου Ευφροσύνη (αρ. μητρώου: 136)


Διεύθυνση:

Οδός: Μακεδονίας
Αριθμός: 29
Πόλη: Καρδίτσα
Τ.Κ.: 43100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6980720183
Email: fr.alogariastou@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Ισπανική, Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ισπανική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2009

Μεταπτυχιακό στη Μετάφραση και τη Διερμηνεία, 2010

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διερμηνείας, 2013

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή

Alogariastou Effrosyni (registration number: 136)


Διεύθυνση:

Street: Makedonias str.
Number: 29
City: Karditsa
Postal Code: 43100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6980720183
Email: fr.alogariastou@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Spanish, Greek.

Target Languages: Spanish, Greek.


Specialisations:

Humanities and Social Sciences
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2009

Master's Degree in Translation and Interpretation, Universidad de Granada, 2010

Master’s Degree in Conference Interpreting, Aristotle University of Thessaloniki, 2013

CAT Software:

SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή