Κωνσταντίνου Ζωή (αρ. μητρώου: 137)


Διεύθυνση:

Οδός: Γραβιάς
Αριθμός: 17
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 13561
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6947123110
Email: zoikonst@yahoo.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Βιομηχανία και τεχνολογία
Ιατρική και φαρμακευτική
Φυσικές επιστήμες
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 2005

Πτυχίο Μετάφρασης, 2009

Msc in Scientific, Technical and Medical Translation with Translation Technology, 2010

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados 2007
Wordfast Pro 4

Επιστροφή

Konstantinou Zoi (registration number: 137)


Διεύθυνση:

Street: Gravias
Number: 17
City: Athens
Postal Code: 13561
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6947123110
Email: zoikonst@yahoo.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German.

Target Languages: Greek, English.


Specialisations:

Industry and Technology in General
Medicine and Pharmacy
Natural Sciences
Economics, Commerce, Finance
Marketing

Degrees:

Degree in Management Science and Technology, Athens University of Economics and Business, 2005

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2009

Msc in Scientific, Technical and Medical Translation with Translation Technology, Imperial College London, 2010

CAT Software:

SDL Trados 2007
Wordfast Pro 4

Επιστροφή
Go to Top