Σμαρλαμάκη Παρασκευή-Χρυσούλα (Εύη) (αρ. μητρώου: 274)


Διεύθυνση:

Οδός: Δευκαλίωνος
Αριθμός: 1
Πόλη: Λάρισα
Τ.Κ.: 41222
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2414005387
Κινητό: 6932464524
Email: evi.sma0@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.smk-translations.gr/
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική, Ιταλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική, Ισπανική.


Εξειδικεύσεις:

Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Ιατρική και φαρμακευτική
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, 2011

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή

Smarlamaki Paraskevi-Chrysoula (Evi) (registration number: 274)


Διεύθυνση:

Street: Defkalionos
Number: 1
City: Larissa
Postal Code: 41222
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2414005387
Mobile: 6932464524
Email: evi.sma0@gmail.com
Website: http://www.smk-translations.gr/
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek, Spanish, Italian, French.

Target Languages: French, Spanish, English, Greek.


Specialisations:

Humanities and Social Sciences
Medicine and Pharnacy
Economics, Commerce, Finance

Degrees:

University Degree in Translation, Ionian University, 2011

CAT Software:

Memsource
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή
Go to Top