Κοκκίνου Βιργινία (αρ. μητρώου: 1)


Διεύθυνση:

Οδός: Θέση Λαγομάνδρα
Πόλη: Κάλαμος
Τ.Κ.: 19014
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2295083963
Κινητό: 6977316486
Email: v.kokkinou@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Ιταλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Θέματα περιβάλλοντος
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2000

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Kokkinou Virginia (registration number: 1)


Διεύθυνση:

Street: Thesi Lagomandra
City: Kalamos
Postal Code: 19014
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2295083963
Mobile: 6977316486
Email: v.kokkinou@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Spanish, Italian, Greek.

Target Languages: English, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Media and the Arts
Environmental Matters
Sports, Recreation and Tourism
Literature

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2000

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top