Γεωργίου Γεωργία (αρ. μητρώου: 104)


Διεύθυνση:

Οδός: Αγίας Τριάδος
Αριθμός: 75
Πόλη: Παιανία
Τ.Κ.: 19002
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2131317015
Κινητό: 6976701885
Email: y.ev.georgiou@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.

Από το 2002 εργάζομαι στον τομέα της μετάφρασης είτε ως ελεύθερη επαγγελματίας είτε ως εσωτερική υπάλληλος. Το 2005 ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στη Διερμηνεία Συνεδρίων στο Α.Π.Θ., πέρασα με επιτυχία τις διοργανικές εξετάσεις πρόσληψης επικουρικών διερμηνέων των Ευρωπαϊκών Οργάνων (Ιούνιος 2005) με γλώσσες εργασίας τα αγγλικά και γαλλικά και εργάστηκα για μικρό χρονικό διάστημα ως freelance AIC στην ελληνική καμπίνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από το 2009 υπηρετώ στο Δημόσιο ως μεταφράστρια-διερμηνέας με γλώσσες εργασίας τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ισπανικά.

Εξειδικεύσεις:

Βιομηχανία και τεχνολογία
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Μαιευτική, Μητρότητα, Διατροφή

Πτυχία:

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2017
WordFast Anywhere

Επιστροφή

Georgiou Georgia (registration number: 104)


Διεύθυνση:

Street: Agias Triados
Number: 75
City: Peania
Postal Code: 19002
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2131317015
Mobile: 6976701885
Email: y.ev.georgiou@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, German, Spanish.

Target Languages: Greek, English.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, French.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Industry and Technology in General
Politics
Law and Administration
Obstetrics, Maternity, Nutrition

Degrees:

CAT Software:

SDL Trados Studio 2017
WordFast Anywhere

Επιστροφή
Go to Top