Αποστολοπούλου Χριστίνα (αρ. μητρώου: 105)


Διεύθυνση:

Πόλη:
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6972003045
Email: chr.apostolopoulou@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Γαλλική, Αγγλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., 2007

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
MetaTexis
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDLX
WordFast

Επιστροφή

Apostolopoulou Christina (registration number: 105)


Διεύθυνση:

City:
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6972003045
Email: chr.apostolopoulou@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, French.

Target Languages: Greek, English.


Specialisations:

Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Marketing

Degrees:

Translation degree D.F.L.T.I., Ionian University, 2007

CAT Software:

Memsource
MetaTexis
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDLX
WordFast

Επιστροφή
Go to Top