Νιαβή Αποστολία (αρ. μητρώου: 108)


Διεύθυνση:

Οδός: Σταμαθιουδάκη
Αριθμός: 70
Πόλη: Ρέθυμνο
Τ.Κ.: 74100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6972949443
Email: aponiavi@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Νόμοι και διοίκηση
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός

Πτυχία:

Πτυχίο στη Μετάφραση, 2006

Πτυχίο Ψυχολογίας, 2012

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή

Niavi Apostolia (registration number: 108)


Διεύθυνση:

Street: Stamathioudaki Str.
Number: 70
City: Rethymno
Postal Code: 74100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6972949443
Email: aponiavi@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: Greek, English, German.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Law and Administration
Sports, Recreation and Tourism

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2006

Degree in Psychology, Department of Psychology, University of Crete, 2012

CAT Software:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή
Go to Top