Χατζηνίκου Ελένη (αρ. μητρώου: 109)


Διεύθυνση:

Οδός: Καντώνια
Αριθμός: 19
Πόλη: Λάρισα
Τ.Κ.: 41334
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2410612158
Κινητό: 6978088555
Email: xatziel3@hotmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ιατρική και φαρμακευτική
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2009

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Chatzinikou Eleni (registration number: 109)


Διεύθυνση:

Street: Kantonia
Number: 19
City: Larissa
Postal Code: 41334
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2410612158
Mobile: 6978088555
Email: xatziel3@hotmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: Greek, English, French.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Medicine and Pharmacy
Sports, Recreation and Tourism

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2009

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top