Τσιτσιλιάνη Βιολέττα (αρ. μητρώου: 112)


Διεύθυνση:

Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 10443
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6976905671
Email: violettatsitsiliani@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://thelanguageproject.eu
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2009

Μεταπτυχιακό Πολιτιστικής Διαχείρισης, 2016

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή

Tsitsiliani Violetta (registration number: 112)


Διεύθυνση:

City: Athens
Postal Code: 10443
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6976905671
Email: violettatsitsiliani@gmail.com
Website: http://thelanguageproject.eu
Translation Languages:

Source Languages: English.

Target Languages: Greek.

I have studied translation and cultural management. My interests concern creative industries, cultural mediation and addressing relevant challenges. More specifically, I would like to address the challenge of how we can make life in Greece, in the midst of a crisis, being led by a stimulating motivation and not by the fear of a pitfall. I have difficulty in doing only one thing at a time. I like cooperating, listening to people talking about their passion and witnessing common ideas being implemented. Languages are my passion, for their sounds and musical quality.

Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2009

MA in Cultural Management, Panteio University, 2016

CAT Software:

SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή
Go to Top