Μπέγα Ευτυχία (αρ. μητρώου: 114)


Διεύθυνση:

Οδός: Πατρόκλου
Αριθμός: 19
Πόλη: Λάρισα
Τ.Κ.: 41222
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2410530603
Κινητό: 6947425282
Email: eftychia.bega@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική.

H Ευτυχία Μπέγα είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με γλώσσες εργασίας τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά. Ασχολείται επαγγελματικά με τη μετάφραση από το 2008, ενώ από το 2010 είναι ιδιοκτήτρια και υπεύθυνη του μεταφραστικού γραφείου με την επωνυμία «Μετά…φρασις» που λειτουργεί στην πόλη της Λάρισας. Παράλληλα, διατηρεί εξωτερικές συνεργασίες και με άλλα μεταφραστικά κέντρα της χώρας.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Φυσικές επιστήμες
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2008

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Bega Eftychia (registration number: 114)


Διεύθυνση:

Street: Patroklou
Number: 19
City: Larissa
Postal Code: 41222
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2410530603
Mobile: 6947425282
Email: eftychia.bega@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: English, Greek, French.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Medicine and Pharmacy
Natural Sciences
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Sports, Recreation and Tourism
Literature
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2008

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top