Αντωνίου Ιωάννης (αρ. μητρώου: 115)


Διεύθυνση:

Οδός: Περδίκα
Αριθμός: 6
Πόλη: Καβάλα
Τ.Κ.: 65302
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2514000681
Κινητό: 6972661312
Email: giannisantoniou@hotmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική.


Εξειδικεύσεις:

Ιατρική και φαρμακευτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2007

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή

Antoniou Ioannis (registration number: 115)


Διεύθυνση:

Street: Perdika
Number: 6
City: Kavala
Postal Code: 65302
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2514000681
Mobile: 6972661312
Email: giannisantoniou@hotmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: Greek, English, German.


Specialisations:

Medicine and Pharnacy
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2007

CAT Software:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή
Go to Top