Αγγελίδης Βασίλης (αρ. μητρώου: 116)


Διεύθυνση:

Οδός: Μουσών
Αριθμός: 1
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.: 57010
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6974703269
Email: aggelidis@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.

Ελεύθερος επαγγελματίας στον τομέα της μετάφρασης από το 1996. Εσωτερικός μεταφραστής στη μεταφραστική εταιρεία Γλώσσημα 2000-2004 και έκτοτε freelancer (κυρίως κείμενα)

Εξειδικεύσεις:

Ιατρική και φαρμακευτική
Νόμοι και διοίκηση
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 1994

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή

Aggelidis Vasilis (registration number: 116)


Διεύθυνση:

Street: Mousson
Number: 1
City: Thessaloniki
Postal Code: 57010
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6974703269
Email: aggelidis@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French.

Target Languages: Greek.

Interpreting Languages:

Source Languages: English.

Target Languages: Greek.

Freelance translator since 1996. In-house translator in Glossima, 2000-2004, and a freelancer again since then.

Specialisations:

Medicine and Pharmacy
Law and Administration
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 1994

CAT Software:

Memsource
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή
Go to Top