Λιάτσα Φωτεινή (αρ. μητρώου: 121)


Διεύθυνση:

Οδός: Εθνικής Αντίστασης
Αριθμός: 16
Πόλη: Νιγρίτα
Τ.Κ.: 62200
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6932638855
Email: fotinilia@hotmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Ελληνική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Βιομηχανία και τεχνολογία
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2006

Πτυχίο Διερμηνείας, 2008

Μεταπτυχιακό Μεσογειακών Σπουδών, 2016

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή

Liatsa Foteini (registration number: 121)


Διεύθυνση:

Street: Ethnikis Antistasis Str.
Number: 16
City: Nigrita
Postal Code: 62200
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6932638855
Email: fotinilia@hotmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Spanish, Greek.

Target Languages: English, French, Spanish, Greek.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, French, Spanish.

Target Languages: English, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Industry and Technology in General
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Sports, Recreation and Tourism
Literature
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2006

Degree in Interpreting, DFLTI, Ionian University, 2008

Master's Degree in Mediterranean Studies, Department of Political Science and International Relations, University of the Peloponnese, 2016

CAT Software:

SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή
Go to Top