Κάτρης Νικόλαος (αρ. μητρώου: 126)


Διεύθυνση:

Οδός: Οδυσσέα Ανδρούτσου
Αριθμός: 29
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 11741
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2109224033
Κινητό: 6946911697
Email: nikos.katris@live.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.

Ο Νίκος Κάτρης σπούδασε Μετάφραση στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ενώ είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου «MSc in Multilingual Computing and Localization» από το Πανεπιστήμιο του Λίμερικ. Εργάζεται ως μεταφραστής και επιμελητής τεχνικών κειμένων, είναι πιστοποιημένος χρήστης του SDL Trados Studio και διδάσκει μεταφραστικά εργαλεία στα μεταπτυχιακά προγράμματα μετάφρασης του Scientific College of Greece και του Hellenic American College. Τέλος, είναι συνιδρυτής του The Language Project, μιας ΜΚΟ που παρέχει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα μετάφρασης, διερμηνείας και διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως πρόσφυγες και μετανάστες.

Εξειδικεύσεις:

Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2009

MSc in Multilingual Computing and Localization, 2015

Λογισμικό μετάφρασης:

Across
DéjàVu
Idiom Desktop Workbench
MemoQ
Memsource
OmegaT
SDL Trados Studio 2017
Transit NXT
XTM

Επιστροφή

Katris Nikolaos (registration number: 126)


Διεύθυνση:

Street: Odissea Androutsou
Number: 29
City: Athens
Postal Code: 11741
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2109224033
Mobile: 6946911697
Email: nikos.katris@live.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German.

Target Languages: Greek.

Nikos Katris has a degree in Translation from the Ionian University and a MSc in Multilingual Computing and Localization from the University of Limerick. He works as a translator and editor of technical texts, he is a certified user of SDL Trados Studio and teaches translation tools at the postgraduate translation programs of the Scientific College of Greece and the Hellenic American College. Finally, he is the co-founder of The Language Project, an NGO that provides innovative training programs on translation, interpreting and intercultural communication to socially vulnerable groups, such as immigrants and refugees.

Specialisations:

Industry and Technology in General
Information Technology
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, Department of Foreign Languages Translation and Interpreting, Ionian University, 2009

MSc in Multilingual Computing and Localization, Department of Computer Science and Information Systems, University of Limerick, 2015

CAT Software:

Across
DéjàVu
Idiom Desktop Workbench
MemoQ
Memsource
OmegaT
SDL Trados Studio 2017
Transit NXT
XTM

Επιστροφή
Go to Top