Γεωργοπούλου Ευαγγελία (αρ. μητρώου: 129)


Διεύθυνση:

Οδός: Ζαΐμη
Αριθμός: 17
Πόλη: Πύργος
Τ.Κ.: 27131
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6932387287
Email: g.evangelia@gmail.com
Ιστοσελίδα: https://www.episimesmetafraseis.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.

"Η Ευαγγελία Γεωργοπούλου αποφοίτησε από το Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση στη Μετάφραση το 2008. Γλώσσες εργασίας της είναι τα Αγγλικά και τα Γαλλικά, από και προς τις οποίες μεταφράζει. Ασχολείται με τη μετάφραση νομικών, οικονομικών, ιατρικών, ναυτιλιακών και τεχνικών κειμένων, καθώς επίσης και πιστοποιητικών πάσης φύσεως. Από το 2010 διατηρεί μεταφραστικό γραφείο στην πόλη του Πύργου Ηλείας και είναι μέλος της ΠΕΕΜΠΙΠ με ΑΜ 129. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Επίσης, ασχολείται επαγγελματικά με τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, και φοιτά στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Ε.Α.Π με τίτλο «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων».

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Ιατρική και φαρμακευτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2008

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Georgopoulou Evangelia (registration number: 129)


Διεύθυνση:

Street: Zaimi
Number: 17
City: Pyrgos
Postal Code: 27131
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6932387287
Email: g.evangelia@gmail.com
Website: https://www.episimesmetafraseis.com
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, French.

Target Languages: Greek, English, French.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Industry and Technology in General
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2008

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top