Γιάγκος Ιωάννης (αρ. μητρώου: 130)


Διεύθυνση:

Οδός: Φράνκεναλ
Αριθμός: 113
Πόλη: Frankfurt am Main
Τ.Κ.: 60326
Χώρα: DE Γερμανία

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 491713514762
Email: ioan.giagkos@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Γερμανική.


Εξειδικεύσεις:

Ιατρική και φαρμακευτική
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Λογοτεχνία

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2005

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Giagkos Ioannis (registration number: 130)


Διεύθυνση:

Street: Frankenallee
Number: 113
City: Frankfurt am Main
Postal Code: 60326
Country: DE Germany

Contact Information

Telephone:
Mobile: 491713514762
Email: ioan.giagkos@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek, German.

Target Languages: English, Greek, German.

Interpreting Languages:

Source Languages: Greek, German.

Target Languages: Greek, German.


Specialisations:

Medicine and Pharmacy
Politics
Law and Administration
Literature

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2008

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top