Κατσίκη Αναστασία (αρ. μητρώου: 133)


Διεύθυνση:

Πόλη:
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό:
Email: anastasia.katsiki@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Τεχνολογία Πληροφορικής
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2002

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDLX
Transit + Termstar
Translation Workspace
Smartling

Επιστροφή

Katsiki Anastasia (registration number: 133)


Διεύθυνση:

City:
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile:
Email: anastasia.katsiki@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Information Technology
Marketing

Degrees:

University Degree in Translation, Ionian University, 2002

CAT Software:

SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDLX
Transit + Termstar
Translation Workspace
Smartling

Επιστροφή
Go to Top