Μεταφραστόπουλος Μεταφραστής (αρ. μητρώου: 3000)


Διεύθυνση:

Οδός: Μεταφραστή 32
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 19009
Χώρα: AD Ανδόρα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103333333
Κινητό: 6973333333
Email: metafrastis@metafrastis.co.gr
Ιστοσελίδα: http://www.peempip.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Εσθονική ET.

Γλώσσες-στόχος: Εσθονική ET.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Βασκική ΕΕ.

Γλώσσες-στόχος: Βασκική ΕΕ.

The Panhellenic Association of Professional Translation Graduates of the Ionian University (PEEMPIP) was founded in 2004 to raise awareness of translation in Greece. PEEMPIP also acts as an advocate for translation alumni of Ionian University’s Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting—the only university department in Greece that offers graduate programmes in professional translation and interpreting. Greek Presidential Decree 169 of 17 June 2002 (Official Gazette 156/2.7.02) recognizes these graduates as “official translators” authorized to produce official translations for public and private entities in Greece and abroad.

Εξειδικεύσεις:

Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Νόμοι και διοίκηση
Λογοτεχνία

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2004

Λογισμικό μετάφρασης:

Idiom Desktop Workbench
XTM
SDL Trados Studio 2014

Επιστροφή

Metafrastopoulos Metafrastis (registration number: 3000)


Διεύθυνση:

Street: 32 Μεταφραστι Στρ.
City: Athens
Postal Code: 19009
Country: AD Andorra

Contact Information

Telephone: 2103333333
Mobile: 6973333333
Email: metafrastis@metafrastis.co.gr
Website: http://www.peempip.gr
Translation Languages:

Source Languages: Arabic AR.

Target Languages: Arabic AR.

Interpreting Languages:

Source Languages: Armenian HY.

Target Languages: Armenian HY.

The Panhellenic Association of Professional Translation Graduates of the Ionian University (PEEMPIP) was founded in 2004 to raise awareness of translation in Greece. PEEMPIP also acts as an advocate for translation alumni of Ionian University’s Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting—the only university department in Greece that offers graduate programmes in professional translation and interpreting.

Specialisations:

Culture, Education, Training
Media and the Arts
Medicine and Pharnacy
Law and Administration
Environmental Matters

Degrees:

Translation, Ionian University, 2004

CAT Software:

Idiom Desktop Workbench
XTM
SDL Trados Studio 2014

Επιστροφή
Go to Top