Νέτσικα Δάφνη (αρ. μητρώου: 138)


Διεύθυνση:

Οδός: Μακεδονίας
Αριθμός: 7
Πόλη: Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τ.Κ.: 63100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6973432283
Email: dafni.net@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική, Ρωσική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική, Ρωσική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική, Ρωσική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Γαλλική, Αγγλική, Ρωσική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Ιατρική και φαρμακευτική
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., 2010

Πτυχίο Μετάφρασης, 2013

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Netsika Dafni (registration number: 138)


Διεύθυνση:

Street: Makedonias
Number: 7
City: Polygyros Chalkidikis
Postal Code: 63100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6973432283
Email: dafni.net@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek, Russian.

Target Languages: English, French, Greek, Russian.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, Greek, French, Russian.

Target Languages: English, French, Greek, Russian.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Medicine and Pharnacy
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism
Literature

Degrees:

Translation Degree, D.F.L.T.I., Ionian University, 2010

Translation Degree, Lomonosov University, 2013

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top