Τσικνιάς Χρήστος (αρ. μητρώου: 142)


Διεύθυνση:

Οδός: 14ης Σεπτεμβρίου
Αριθμός: 1
Πόλη: Ανατολή-Ιωάννινα
Τ.Κ.: 45500
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 6947943053
Κινητό: 6947943053
Email: ctsiknias@gmail.com
Ιστοσελίδα: https://www.proz.com/profile/613720
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Γερμανική, Αγγλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Φυσικές επιστήμες
Θέματα περιβάλλοντος
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2005

Λογισμικό μετάφρασης:

Across
DéjàVu
MemoQ
Passolo
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Transit
Transit + Termstar
Transit NXT
Translation Workspace

Επιστροφή

Tsiknias Christos (registration number: 142)


Διεύθυνση:

Number: 1
City: Ioannina
Postal Code: 45500
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 6947943053
Mobile: 6947943053
Email: ctsiknias@gmail.com
Website: https://www.proz.com/profile/613720
Translation Languages:

Source Languages: German, English, Spanish.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Industry and Technology in General
Information Technology
Medicine and Pharmacy
Natural Sciences
Environmental Matters
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2005

CAT Software:

Across
DéjàVu
MemoQ
Passolo
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Transit
Transit + Termstar
Transit NXT
Translation Workspace

Επιστροφή
Go to Top