Οικονόμου Ζωή (αρ. μητρώου: 143)


Διεύθυνση:

Οδός: Παξών
Αριθμός: 21
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 1162
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6974141045
Email: zoikonomou@hotmail.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Μάρκετινγκ
Αυτοκινητιστικά

Πτυχία:

Μετάφραση, 1993

Λογισμικό μετάφρασης:

OmegaT
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011

Επιστροφή

Ikonomou Zoi (registration number: 143)


Διεύθυνση:

Street: Paxon
Number: 21
City: Athens
Postal Code: 1162
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6974141045
Email: zoikonomou@hotmail.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, French.

Target Languages: English, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Economics, Commerce, Finance
Marketing
Automotive

Degrees:

Translation, Ionian University, 1993

CAT Software:

OmegaT
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011

Επιστροφή
Go to Top