Χάλη Αναστασία (αρ. μητρώου: 145)


Διεύθυνση:

Οδός: Λ. Ιασωνίδου
Αριθμός: 34
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.: 54635
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό:
Email: a_chali@yahoo.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Πορτογαλική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Φυσικές επιστήμες
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Μετάφραση

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011

Επιστροφή

Chali Anastasia (registration number: 145)


Διεύθυνση:

Street: L. Iasonidou
Number: 34
City: Thessaloniki
Postal Code: 54635
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile:
Email: a_chali@yahoo.gr
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, French.

Target Languages: Greek, English, French.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Natural Sciences
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Sports, Recreation and Tourism
Literature
Marketing

Degrees:

Translation, Ionian University

CAT Software:

SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011

Επιστροφή
Go to Top