Μαρκεσίνη Αθηνά - Ευγενία (αρ. μητρώου: 147)


Διεύθυνση:

Οδός: Βόλου
Αριθμός: 19
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 10443
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2114013032
Κινητό: 6932916061
Email: athina.markesini@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

MARC-BLOCH STRASBOURG II, 2007

Master II - Literary Translation and Liaison Interpreting, 2008

Λογισμικό μετάφρασης:

Idiom Desktop Workbench
Passolo
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
WordFast
Smartling

Επιστροφή

Markesini Athina - Evgenia (registration number: 147)


Διεύθυνση:

Street: Volou
Number: 19
City: Athens
Postal Code: 10443
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2114013032
Mobile: 6932916061
Email: athina.markesini@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, French, Italian.

Target Languages: Greek, English, French, Italian.

Interpreting Languages:

Source Languages: Greek, English, French.

Target Languages: Greek, English, French.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Literature
Marketing

Degrees:

Translation, Ionian University, 2007

Master II - Literary Translation and Liaison Interpreting, MARC-BLOCH STRASBOURG II, 2008

CAT Software:

Idiom Desktop Workbench
Passolo
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
WordFast
Smartling

Επιστροφή
Go to Top