Σκαρμούντζου Ευρυδίκη (αρ. μητρώου: 149)


Διεύθυνση:

Οδός: Κ. Καραμανλή
Αριθμός: 42
Πόλη: Πάτρα
Τ.Κ.: 26442
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6974472276
Email: eskarmountzou@yahoo.gr

Εξειδικεύσεις:

Πτυχία:

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Skarmountzou Evridiki (registration number: 149)


Διεύθυνση:

Street: K. Karamanli
Number: 42
City: Patra
Postal Code: 26442
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6974472276
Email: eskarmountzou@yahoo.gr

Specialisations:

Degrees:

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top