Δρόσου Μαρία (αρ. μητρώου: 159)


Διεύθυνση:

Οδός: Λεωφ. Αγίου Δημητρίου
Αριθμός: 45
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 173 43
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2109710020
Κινητό: 6942899852
Email: mardros2012@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://interpretit.eu
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Η Μαρία σπούδασε Μετάφραση στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου όπου και συνέχισε τις σπουδές της και ολοκλήρωσε το δεύτερο πτυχίο της στη Διερμηνεία Συνεδρίων. Έχει εξειδίκευση και μακρά εμπειρία σε ιατρική και νομική ορολογία. Μέχρι σήμερα έχει εργαστεί ως διερμηνέας συνεδρίων και μεταφράστρια για εταιρείες, πανεπιστήμια, δημόσιους φορείς και γραφεία διερμηνείας και μετάφρασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι γλώσσες εργασίας της είναι τα αγγλικά και τα γαλλικά ενώ μιλάει και ισπανικά. Είναι επίσημη μεταφράστρια-μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ), ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος (ΣΥΔΙΣΕ) και μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ιατρικών Διερμηνέων (ΙΜΙΑ).

Εξειδικεύσεις:

Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Ιατρική και φαρμακευτική
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2008

Πτυχίο Διερμηνείας Συνεδρίων, 2010

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή

Drosou Maria (registration number: 159)


Διεύθυνση:

Street: Leof. Agiou Dimitriou
Number: 45
City: Athens
Postal Code: 173 43
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2109710020
Mobile: 6942899852
Email: mardros2012@gmail.com
Website: http://interpretit.eu
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: English, French, Greek.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: English, French, Greek.

Maria studied translation at the Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting of the Ionian University, Corfu, where she continued her studies and completed her second B.A. in Conference Interpreting. She has specialised and has long-standing experience in medical and legal interpreting and translations. So far, she has offered her conference interpreting and translation services to companies, universities, public bodies and translation and interpreting agencies in Greece and abroad. Her working languages are English, French and Greek and she also speaks Spanish. She is a certified translator-member of the Panhellenic Association of Professional Translators Graduates of the Ionian University (PEEMPIP), founding member of the Hellenic Association of Conference Interpreters (SYDISE) and member of the International Medical Interpreters Association (IMIA). The most important thing about her is that somehow she manages to make hard things look so easy (a.k.a. determination)!

Specialisations:

Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Medicine and Pharmacy
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, D.F.L.T.I., Ionian University, 2008

Degree in Conference Interpreting, D.F.L.T.I., Ionian University, 2010

CAT Software:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή
Go to Top