Βαμβακοπούλου Παρασκευή (αρ. μητρώου: 160)


Διεύθυνση:

Οδός: 11ης Διλοχίας Μηχανικού
Αριθμός: 17
Πόλη: Ορεστιάδα
Τ.Κ.: 68200
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2552400825
Κινητό: 6932583326
Email: evi.vamv@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2011

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Vamvakopoulou Paraskevi (registration number: 160)


Διεύθυνση:

Street: 11is Dilochias Michanikou
Number: 17
City: Orestiada
Postal Code: 68200
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2552400825
Mobile: 6932583326
Email: evi.vamv@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, French, Spanish.

Target Languages: Greek, English, French, Spanish.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2011

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top