Γκόγκου Ελένη (αρ. μητρώου: 162)


Διεύθυνση:

Οδός: Ζαφειρίου
Αριθμός: 1
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 17122
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6977326221
Email: lngogou@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Subtitling

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2007

Μεταπτυχιακό Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 2011

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
Transit NXT
FAB
Annotation Edit
Subtitle Edit

Επιστροφή

Gogou Eleni (registration number: 162)


Διεύθυνση:

Street: Zafiriou
Number: 1
City: Athens
Postal Code: 17122
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6977326221
Email: lngogou@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek, German, Spanish.

Target Languages: English, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Politics
Law and Administration
Υποτιτλισμός

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2007

MSc in International and European Studies, Department of International and European Studies, University of Piraeus, 2011

CAT Software:

Memsource
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
Transit NXT
FAB
Annotation Edit
Subtitle Edit

Επιστροφή
Go to Top