Αγάθου Ειρήνη (αρ. μητρώου: 167)


Διεύθυνση:

Οδός: Εθνικής Λευκίμμης Χρυσίδα
Πόλη: Κέρκυρα
Τ.Κ.: 49084
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6944225361
Email: ireneagathou@hotmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ολλανδική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ολλανδική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ολλανδική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ολλανδική.

Απόφοιτος του ΤΞΓΜΔ με γλώσσες εργασίας Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Ολλανδικά. Γνωρίζω επίσης Ιταλικά και Γαλλικά. Ασχολούμαι επαγγελματικά με μεταφράσεις και τη διδασκαλία ξένων γλωσσών από το 2010. Συνεργάζομαι με μεταφραστικά γραφεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό ως Freelancer. Μου αρέσει που συνεχώς αποκτώ εγκυκλοπαιδικές γνώσεις καθώς ψάχνω για πληροφορίες και όρους όταν μεταφράζω. Προσπαθώ να επιμορφώνομαι διαρκώς μέσω σεμιναρίων και MOOCs.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2010

Λογισμικό μετάφρασης:

OmegaT
SDL Trados Studio 2017
MateCat

Επιστροφή

Agathou Eirini (registration number: 167)


Διεύθυνση:

Street: Ethnikis Lefkimmis Chrisida
City: Corfu
Postal Code: 49084
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6944225361
Email: ireneagathou@hotmail.com
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, German, Dutch.

Target Languages: Greek, English, German, Dutch.

Interpreting Languages:

Source Languages: Greek, English, German, Dutch.

Target Languages: Greek, English, German, Dutch.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Sports, Recreation and Tourism

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2010

CAT Software:

OmegaT
SDL Trados Studio 2017
MateCat

Επιστροφή
Go to Top