Παπαντώνη Χριστίνα (αρ. μητρώου: 168)


Διεύθυνση:

Οδός: Καρατζά
Αριθμός: 35
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.: 55135
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6978803402
Email: cpapantoni@yahoo.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Μάρκετινγκ
Υποτιτλισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2005

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη της Μετάφρασης, 2010

Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 2013

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDLX

Επιστροφή

Papantoni Christina (registration number: 168)


Διεύθυνση:

Street: Karatza
Number: 35
City: Thessaloniki
Postal Code: 55135
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6978803402
Email: cpapantoni@yahoo.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Marketing
Subtitling

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2005

MA in Translation Science, DFLTI, Ionian University, 2010

Degree in German Language and Literature, Faculty of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki, 2013

CAT Software:

Memsource
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDLX

Επιστροφή
Go to Top