Μπέζας Θωμάς (αρ. μητρώου: 174)


Διεύθυνση:

Οδός: Κύπρου
Αριθμός: 11
Πόλη: Ηγουμενίτσα
Τ.Κ.: 46100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2665400067
Κινητό: 6986661189
Email: bezasthomas@yahoo.com
Ιστοσελίδα: http://www.metafrasiexpress.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Ιατρική και φαρμακευτική
Φυσικές επιστήμες
Πολιτική

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2010

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Bezas Thomas (registration number: 174)


Διεύθυνση:

Street: Kyprou
Number: 11
City: Igoumenitsa
Postal Code: 46100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2665400067
Mobile: 6986661189
Email: bezasthomas@yahoo.com
Website: http://www.metafrasiexpress.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, German, Greek.


Specialisations:

Medicine and Pharmacy
Natural Sciences
Politics

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2010

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top