Χρυσούλα Χριστίνα (αρ. μητρώου: 175)


Διεύθυνση:

Οδός: Ρουμπέση
Αριθμός: 47
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 11744
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6976059526
Email: christina.chrisoula@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ισπανική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Θέματα περιβάλλοντος
Δασολογία και καλλιέργεια
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2011

Λογισμικό μετάφρασης:

Across
Alchemy Catalyst 11
MemoQ
Memsource
Passolo
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
Termbase
Wordfast Pro 4
Smartling

Επιστροφή

Chrisoula Christina (registration number: 175)


Διεύθυνση:

Street: Roumpesi
Number: 47
City: Athens
Postal Code: 11744
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6976059526
Email: christina.chrisoula@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, Spanish, French.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Industry and Technology in General
Information Technology
Environmental Matters
Agriculture and Forestry
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2011

CAT Software:

Across
Alchemy Catalyst 11
MemoQ
Memsource
Passolo
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
Termbase
Wordfast Pro 4
Smartling

Επιστροφή
Go to Top