Πλιάκου Παναγιώτα (αρ. μητρώου: 176)


Διεύθυνση:

Οδός: Αθανασίου Μικρού
Αριθμός: 14-16
Πόλη: Τρίκαλα
Τ.Κ.: 42132
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6976803265
Email: giotapl@hotmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.

Εργάζομαι ως επίσημη μεταφράστρια Αγγλικών και Γαλλικών προς Ελληνικά και αντίστροφα από το 2007 και ως διερμηνέας Αγγλικών και Γαλλικών προς Ελληνικά από το 2009. Γνωρίζω επίσης Ιταλικά και Ισπανικά. Έχω εξειδικευτεί στα τεχνικά κείμενα, καθώς και σε κείμενα οικονομικοπολιτικής φύσης. Ασχολούμαι τέλος και με τη διόρθωση/αναθεώρηση μεταφράσεων.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Τεχνολογία Πληροφορικής
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2007

Δίπλωμα στη Διερμηνεία Συνεδρίων, 2010

Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σπουδές, 2013

Λογισμικό μετάφρασης:

Idiom Desktop Workbench
Passolo
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDLX
Translation Workspace

Επιστροφή

Pliakou Panagiota (registration number: 176)


Διεύθυνση:

Street: Ath. Mikrou Str.
Number: 14-16
City: Trikala
Postal Code: 42132
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6976803265
Email: giotapl@hotmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: Greek, English, French.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, French.

Target Languages: Greek.

I have been working as an official translator of English and French into Greek and vice versa since 2007 and as an interpreter of English and French into Greek since 2009. I have also studied Italian and Spanish. My specialization is in the field of technical texts, as well as texts of economic and political nature. I work also as a translation reviewer/editor.

Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Information Technology
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2007

Diploma in Conference Interpreting, Aristotle University of Thessaloniki, 2010

Master in International Studies, DIES, University of Macedonia, 2013

CAT Software:

Idiom Desktop Workbench
Passolo
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDLX
Translation Workspace

Επιστροφή
Go to Top