Μέγα Αικατερίνη (αρ. μητρώου: 182)


Διεύθυνση:

Οδός: Κωνσταντινουπόλεως
Αριθμός: 56
Πόλη: Γλυκά Νερά
Τ.Κ.: 15354
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό:
Email: katerina_mega@hotmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, 2009

Πτυχίο Διερμηνείας, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, 2011

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
SDLX

Επιστροφή

Mega Aikaterini (registration number: 182)


Διεύθυνση:

Number: 56
City: Glyka Nera
Postal Code: 15354
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile:
Email: katerina_mega@hotmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek, German.

Target Languages: Greek, German, English.


Specialisations:

Industry and Technology in General
Information Technology
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

University Degree in Translation , Ionian University, 2009

University Degree in Interpretation, Ionian University, 2011

CAT Software:

SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
SDLX

Επιστροφή
Go to Top