Ρούπα Άννα-Μαρία (αρ. μητρώου: 183)


Διεύθυνση:

Οδός: Αγγ. Μεταξά
Αριθμός: 27-29
Πόλη: Γλυφάδα
Τ.Κ.: 16674
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2108986583
Κινητό: 6947416388
Email: roupa.anma@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.metalexis.gr/
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Ναυτιλιακά
Online παιχνίδια

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg στο Mainz, 2006

Μεταπτυχιακές σπουδές Μετάφρασης & Διερμηνείας, Πανεπιστήμιο του Salford, 2008

Λογισμικό μετάφρασης:

Across
Wordbee
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή

Roupa Anna-Maria (registration number: 183)


Διεύθυνση:

Street: Agg. Metaxa
Number: 27-29
City: Glyfada
Postal Code: 16674
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2108986583
Mobile: 6947416388
Email: roupa.anma@gmail.com
Website: http://www.metalexis.gr/
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: Greek, English.


Specialisations:

Information Technology
Medicine and Pharmacy
Economics, Commerce, Finance
Shipping & Maritime
Online games

Degrees:

BA in Translation, Johannes Gutenberg University in Mainz, 2006

MA in Interpreting and Translating, University of Salford, 2008

CAT Software:

Across
Wordbee
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή
Go to Top