Δημέα Πωλίνα (αρ. μητρώου: 184)


Διεύθυνση:

Οδός: Σφακτηρίας
Αριθμός: 18
Πόλη: Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6982006883
Email: info@dia-logou.gr
Ιστοσελίδα: https://dia-logou.gr/
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική, Πορτογαλική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική, Πορτογαλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Ιατρική και φαρμακευτική
Νόμοι και διοίκηση
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2011

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή

Dimea Poline (registration number: 184)


Διεύθυνση:

Street: Sfaktirias
Number: 18
City: Kalamata
Postal Code: 24100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6982006883
Email: info@dia-logou.gr
Website: https://dia-logou.gr/
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek, German, Portuguese.

Target Languages: English, Greek, German, Portuguese.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Medicine and Pharmacy
Law and Administration
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2011

CAT Software:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή
Go to Top