Ηλιάδου Ελένη (αρ. μητρώου: 186)


Διεύθυνση:

Οδός: Δημοσθένους
Αριθμός: 7
Πόλη: Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6933222186
Email: e.iliadou@dia-logou.gr
Ιστοσελίδα: http://www.dia-logou.gr/
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ιαπωνική, Πολωνική, Αλβανική, Ρωσική, Κινεζική (Μανδαρινική), Σλαβομακεδονική, Ρουμανική, Πορτογαλική, Αραβική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ιαπωνική, Πολωνική, Αλβανική, Ρωσική, Κινεζική (Μανδαρινική), Σλαβομακεδονική, Ρουμανική, Πορτογαλική, Αραβική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Ιατρική και φαρμακευτική
Νόμοι και διοίκηση
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2012

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
WordFast
Wordfast Classic

Επιστροφή

Iliadou Eleni (registration number: 186)


Διεύθυνση:

Street: Dimosthenous
Number: 7
City: Kalamata
Postal Code: 24100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6933222186
Email: e.iliadou@dia-logou.gr
Website: http://www.dia-logou.gr/
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek, French, German, Italian, Japanese, Polish, Albanian, Russian, Chinese (Mandarin), Bulgarian, Romanian, Portuguese, Arabic.

Target Languages: English, Greek, French, German, Italian, Japanese, Polish, Albanian, Russian, Chinese (Mandarin), Bulgarian, Romanian, Portuguese, Arabic.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, Greek, German.

Target Languages: English, Greek, German.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Medicine and Pharmacy
Law and Administration
Literature
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2012

CAT Software:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
WordFast
Wordfast Classic

Επιστροφή
Go to Top