Καρβέλα Μαρίνα (αρ. μητρώου: 187)


Διεύθυνση:

Οδός: Φιλίας
Αριθμός: 2
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2109233308
Κινητό: 6978301826
Email: marina.karvela@miracle.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2000

MA in European Politics, Business and Law, 2001

Λογισμικό μετάφρασης:

MemoQ
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Wordbee
Smartling

Επιστροφή

Karvela Marina (registration number: 187)


Διεύθυνση:

Street: Filias
Number: 2
City: Athens
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2109233308
Mobile: 6978301826
Email: marina.karvela@miracle.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, French.

Target Languages: Greek, English.


Specialisations:

Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2000

MA in European Politics, Business and Law, University of Surrey, 2001

CAT Software:

MemoQ
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Wordbee
Smartling

Επιστροφή
Go to Top