Ψυχράμη Γεωργία (αρ. μητρώου: 189)


Διεύθυνση:

Οδός: Στρ. Ρογκάκου
Αριθμός: 60
Πόλη: Μαρούσι
Τ.Κ.: 15125
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6945159324
Email: info@psychrami-ls.com
Ιστοσελίδα: https://psychrami-ls.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Γαλλική, Αγγλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Είμαι επίσημη μεταφράστρια από το 2013. Από το 2012 εργάζομαι συστηματικά στο χώρο της μετάφρασης και της επιμέλειας κειμένων. Έχω μακρόχρονη συνεργασία με κάποια δικηγορικά και μεταφραστικά γραφεία.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Νόμοι και διοίκηση

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2012

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Psychrami Georgia (registration number: 189)


Διεύθυνση:

Street: Str. Rogakou
Number: 60
City: Marousi
Postal Code: 15125
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6945159324
Email: info@psychrami-ls.com
Website: https://psychrami-ls.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: English, French, Greek.

I am an official translator since 2013. Since 2012, I have been working as a translator and proofreader. I cooperate with several law firms and translation agencies.

Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Industry and Technology in General
Information Technology
Medicine and Pharmacy
Law and Administration

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2012

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top