Κούλα Χριστίνα (αρ. μητρώου: 19)


Διεύθυνση:

Οδός: Μαυρομιχάλη
Αριθμός: 44
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 10680
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6938097788
Email: koula14@hotmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Θέματα περιβάλλοντος
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 1989

Λογισμικό μετάφρασης:

Idiom Desktop Workbench
Memsource
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDLX
Translation Workspace
XTM

Επιστροφή

Koula Christina (registration number: 19)


Διεύθυνση:

Street: Mavromichali Str.
Number: 44
City: Athens
Postal Code: 10680
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6938097788
Email: koula14@hotmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Spanish.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Environmental Matters
Sports, Recreation and Tourism
Literature
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 1989

CAT Software:

Idiom Desktop Workbench
Memsource
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDLX
Translation Workspace
XTM

Επιστροφή
Go to Top